Home

TEI ร่วมกับ SCF และ CSNM ดำเนินโครงการ SUCCESS ใน 2 ภูมิภาค

Posted on

โครงการ SUCCESS (Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project) ได้รับทุนสนับสนุนจาก European Union (EU) เริ่มต้นดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ภายใต้การบริหารจัดการของ ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ผู้อำนวยการโครงการ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการให้กับภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สงขลา พัทลุง และสตูล ในการจัดการด้านธรรมาภิบาลและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการวางแผนการพัฒนาเมืองให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาค ยุติธรรมและสามารถรับมือด้านสภาพภูมิอากาศได้

โครงการกำลังสรรหาเครือข่ายภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นการเริ่มต้นระยะแรกสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) จึงจัดประชุมครั้งแรกร่วมกับหน่วยงานร่วมหลัก ได้แก่ มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) และ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์(CSNM) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอบเขตและเตรียมพร้อมด้านการบริหารและจัดการโครงการ สำหรับนำไปปฏิบัติในพื้นที่ 2 ภูมิภาค ในอีก 5 ปีต่อจากนี้ไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *