Home

งานเสวนา “พลิกโฉมนโยบาย เพื่อเมืองที่พร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

Posted on

DSC_0214

 

โครงการ ACCCRN หรือโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แผนงานการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Urban Climate Resilience) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดงานเสวนา พลิกโฉมนโยบาย เพื่อเมืองที่พร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเลอ โลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดำเนินและร่วมระดมข้อเสนอแนะ/ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้จากท้องถิ่น เข้าสู่หน่วยงานระดับนโยบาย เพื่อมีเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายที่ที่เหมาะสมบริบทของท้องถิ่น

IMG_0990

งานเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานเปิดงาน และแนะนำ ศูนย์รับมือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแห่งเอเชีย (Urban Climate Resilience Center: ACRC) พร้อมมอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการรับมือฯ ที่ได้จากการดำเนินงานในพื้นที่เมืองนำร่อง ได้แก่ หาดใหญ่ เชียงราย และเมืองเครือข่าย อุดรธานีและภูเก็ต ให้กับผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อลดช่องว่างในการดำเนินงานระหว่างกันและเสริมสร้างให้เมืองมี ประสิทธิภาพในการรับมือที่ดี ซึ่งสรุปได้ว่า ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรได้รับการผลักดันให้เป็นวาระเร่ง ด่วน ซึ่งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาควรคำนึงข้อมูลเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ควรส่งเสริมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย เข้าถึงได้

t

นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตเมืองไทยจะเป็นอย่างไร…ทางเลือกก่อนจะสายเกินแก้” โดย ดร. ธงชัย โรจนกนันท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง       ซึ่งเชื่อมโยงให้เห็นถึงความรุนแรงและความสำคัญของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่เมืองทั่วโลกจะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งถึงเวลาแล้วที่เมืองในประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชนต้องมีความตระหนักและเตรียมความพร้อมที่รับมือกับประเด็นดังกล่าว อย่างจริงจัง ก่อนจะสายเกินแก้

DSC_0223_

ในส่วนของเวทีเสวนาช่วงเช้าภายใต้หัวข้อ  เสียงสะท้อนจากเมืองและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมีคณะผู้บริหารเมืองของแต่ละเมืองมาร่วมพูดแลกเปลี่ยนประเด็นร่วมกัน .1.) คุณสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย 2.) คุณอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 3.) ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ 4.) คุณสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต โดยมี อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    เป็นผู้ดำเนินรายการบทเวที ซึ่งบทสรุปร่วมกันของแต่ละเมืองพบว่า การบริหารจัดการด้านการรับมือในพื้นที่ให้มีความพร้อมและประสิทธิภาพสูงสุด ควรเน้นการบูรณาการความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องนับเป็นประเด็นสำคัญมากเช่นกัน
DSC_0305_สำหรับเวทีช่วงบ่ายที่ได้รับเกียรติจากผู้แทนด้านสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐ  1.) คุณปริตตา หวังเกียรติ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/บางกอกโพสต์ 2.) คุณจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 3.) คุณชมพูนุท ส่งข่าว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณดาริน คล่องอักขระ สำนักข่าวไทยพีบีเอส เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการบนเวที มาร่วมระดมความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมเกิดความตระหนักและเรียนรู้ให้มีการเตรียมพร้อมรับมือ ให้มากยิ่งขึ้น

 

IMG_0964
DSC_2030_ลิมตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *